Träningsavgifter

2-åringar och äldre: 290 kr dag

1-åringar: 270/dag kr dag