Träningsavgifter

2-åringar och äldre: 275kr/dag

1-åringar: 255kr/dag